Šikmé střechy

Na komerční stavby a rodinné domy je v dnešní době kladen veliký nárok nejen co se týká funkčního hlediska, ale i hlediska estetického a energetického.

Naše firma si je vědoma těchto nároků, proto velmi klade důraz na kvalitu provedení prací a používá především vysoce kvalitní a trvanlivé výrobky. Tím zajišťujeme trvalou a dlouholetou spokojenost zákazníků.

Střecha velmi často tvoří spolu s fasádou nejdominantnější část stavby. Pro komerční účely je velmi dobře využitelná jako plocha na reklamu a propagaci Vaší společnosti. Z praktického hlediska je to jeden z nejdůležitějších prvků stavby, který ji chrání před venkovními vlivy za každého ročního období.

Nejčastější druhy krytin:

Základní aspekty, které musí střecha splňovat

  • Funkčnost střechy jako systému
  • Životnost
  • Adekvátní hmotnost

Funkčnost střešního systému

Je třeba si v prvé řadě uvědomit, že střecha je systém, který musí dobře izolovat jak od srážkové vody a sněhu, tak odstínit tepelný rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou. Zároveň musí efektivně odvádět vlhkost tak, aby bez problému prošla celým systémem, nezkondenzovala a nedošlo tak k nepříjemnému navlhání zdí, což často končí plísněmi. Také by si měl každý, kdo buduje novou střechu, odpovědět na otázku, zda bude část pod střechou využita na kancelářské nebo jiné prostory, anebo nebude využita vůbec.

Pokud podkroví není využito a nachází se zde pouze půdní prostor, je celý systém daleko jednodušší. I zde ale platí jisté zásady. Je potřeba, aby střecha byla odvětrána, což umožní větrací tašky, komínky nebo mřížky. Krytinu je potřeba také doplnit o pojistnou hydroizolační fólii, např. Gutta, Aquatek atd.

Pokud je podkroví využito, je potřeba dodržet přesně a pečlivě skladbu celé střechy. Opět je zapotřebí, aby střecha byla odvětrána a to tak, že se do každého pole mezi krokve umístí větrací taška nebo mřížka. Je nutno aplikovat pojistnou hydroizolační fólii. Tepelnou izolaci, která se u využitého podkroví musí aplikovat, je potřeba oddělit od vnitřní části obytného podkroví tzv. parozábranou, která je zakryta sádrokartonem nebo dřevěným obložením. Parozábrana nesmí obsahovat místa, kde může vlhkost volně pronikat, tzn. že spoje a trhliny musí být slepeny páskou.

Naše firma se také zabývá a má zkušenosti s nadkrokevní skladbou střechy. To je velmi efetní, pokud chce zákazník přiznat krovy ve vnitřním prostoru nebo pokud chce již zbudovanou starou střechu doplnit o izolaci a zachovat staré trámy jako estetický interiérový prvek. Více v zateplování střech

Životnost střešního systému

Velmi důležitým aspektem každé krytiny je životnost celého střešního systému a záruka na ni poskytnutá. Velice důležité je proto celkové zpracování celého střešního systému, bez vynechání parozábran, hydroizolací a větracích otvorů. Je nutné přesně dodržovat technologický postup doporučený výrobcem. Proto je vhodné obrátit se na zkušenou firmu, která má vyškolené pracovníky. Správně provedené práce velmi prodlužují skutečnou životnost celého střešního systému. Zákazník se tak vyhne riziku vzniku situace, kdy výrobce nepotvrdí avizovanou záruční dobu pro neodbornou montáž nebo nedodržení technologického postupu.

Adekvátní hmotnost střešních krytin

Hmotnost střešní krytiny je třeba vždy zvážit při výběru krytiny. Není ovšem pravdou, že čím je střecha lehčí, tím lépe. Např. při renovacích je potřebné zvážit, jaká krytina byla používána doposud a podle toho je nutno zvolit zhruba stejně těžkou krytinu nebo se poradit s odborníkem na statiku. Při výměně těžší krytiny za lehčí a při silnějším větru se může střecha vlivem malého zatížení zhroutit. Podobně to může dopadnout i v opačném případě, kdy se střecha nadměrně zatíží.

Rozdělení krytin podle hmotnosti
Typ krytiny Druh krytiny Hmotnost
Velmi těžké
Bramac – bobrovky 77 kg/m2
Tondach – bobrovky 70 kg/m2
Těžké: KM beta – velkoformátové tašky 45 kg/m2
Bramac – velkoformátové tašky 43 kg/m2
Tondach – velkoformátové tašky 39 – 54,3 kg/m2
Středně těžké: Cembrit 12,8 – 14,7 kg/m2
Šindele 7,5 – 9,8 kg/m2
Lehké: Isola 6,9 kg/m2
Satjam, Eureko 5 kg/m2
Onduline 3,3 kg/m2

 

05112009675
05112009677
05112009678
09122008487
1
11122008489
13
14
14072008285
16
17052008106
18
2008-10-17 15-16-36 17102008439
21112009687
22
22052008120
24
26102009666
3
4-2
7
DSC04527
DSC04528
DSC04533
DSC04539
DSC04540
IMG 0998
IMG 1075
IMG 1087
IMG 1211
IMG 1297
IMG 1299
IMG 1381
IMG 1384
IMG 1441
IMG 1466
IMG 1486
IMG 1758
IMG 1775
IMG 1778
IMG 1797
IMG 1805
IMG 1808
IMG 1811
IMG 1823
IMG 1828
IMG 1840
IMG 1922
IMG 1939
IMG 1942
IMG 1945
IMG 1947
IMG 2093
IMG 2094
IMG 2110
IMG 2113
IMG 2114
IMG 2115
IMG 2143
IMG 2190
IMG 2201
IMG 2203
IMG 2209
IMG 2221
IMG 2222
IMG 2223
IMG 2368
IMG 2552
IMG 2553
IMG 2620
IMG 3486
IMG 3489
IMG 3500
IMG 3505
IMG 3514
IMG 3528
IMG 3536
IMG 3541
IMG 3546
IMG 3558
IMG 3565
IMG 3711
IMG 3865
IMG 4002
IMG 4087
IMG 4089
IMG 4090
IMG 4106
IMG 4109
IMG 4113
IMG 4349
IMG 4360
IMG 4431
IMG 4432
IMG 4440
IMG 4487
IMG 4518
IMG 4522
IMG 4524
IMG 4526
IMG 4531
IMG 4532
IMG 4637
IMG 4737
IMG 4744
IMG 4820
IMG 4831
IMG 4833
IMG 4891
IMG 4916
IMG 5038
IMG 5067
IMG 5070
IMG 5077
IMG 5079
IMG 5084
IMG 5205
IMG 5844
IMG 5846
IMG 5908
IMG 5910
IMG 6107
IMG 6108
IMG 6164
IMG 6167
IMG 6195
IMG 6198
IMG 6202
IMG 6274
IMG 6275
IMG 6289
IMG 6290
IMG 6292
IMG 6902
IMG 7068
IMG 7689
IMG 8885
IMG 8897
IMG 8909
IMG 8913
IMG 8917
IMG 8936
IMG 8940
IMG 8946
IMG 9254
IMG 9263
IMG 9264
STB 8943