Zateplování střech

V dnešní době je moderní, účelné a také esteticky hodnotné budovat z podkrovních prostorů prostory pro kanceláře nebo byty. Pokud má být podkrovní prostor obyvatelný, je zapotřebí celou střechu zateplit. Zateplovacích materiálů je na našem trhu veliké množství.

Mezi nejvíce používané tepelné izolace patří kamenná vlna (rockwool) a skelná vlna (isover a ursa).

V posledních letech se čím dál více objevují další výrobci, kteří se zaměřují na zateplení vyráběné z ovčí vlny nebo technického konopí. Velkou výhodou těchto izolací je to, že na sebe naváží vlhkost a proto není nutné u těchto systémů použít parotěsnou fólii.

Možnosti zateplení šikmých střech

Jsou dvě možnosti jak zateplit šikmou střechu.

1.mezi krokve: Jedná se o klasickou metodu zateplení střechy, kdy se vata vloží mezi krokve a zakryje se pohledovým sádrokartonem nebo dřevěnými palubkami.

2.nad krokvemi: Jedná se o novější metodu, se kterou má naše firma již velmi dobré zkušenosti. Výhodou je, že se nové nebo i staré krovy zachovají v interiéru, což umožňuje vyniknout kráse dřeva a minimalizuje možnost vzniku tepelných mostů. Zateplování mezi krokvemi je totiž ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří cca 20% plochy střechy). Vhodnější a ekonomicky výhodnější je zateplování nad krokvemi. U tohoto způsobu jsou minimální tepelné mosty a tepelný odpor je vždy vyšší než tepelný odpor stejné tloušťky tepelné izolace prováděné mezi krokvemi. Nadkrokevní izolace se dá provést dvěma způsoby.

Nadkrokevní izolace Toprock (Rockwool)

Na krovy se z venkovní strany přitlučou obkladové palubky, na ně se položí parozábrana a tepelná izolace, která se dá mezi speciální kovové držáky na které se připevní pomocné krokve a na ně už se montuje jakákoli krytina.

Nadkrokevní systém polyuretanové tepelné izolace

Tento systém je postaven na vyztužených polyuretanových deskách, které jsou opatřeny z vnější strany hydroizolační fólií s lepící páskou a z vnitřní strany parotěsnou fólií nebo cetrisovou pohledovou deskou. Tyto polyuretanové desky se kladou přímo na krov a na ně se již přitloukají kontralatě a latě. Velkou výhodou těchto desek na rozdíl od Toprocku je, že při poloviční tloušťce mají stejný tepelný odpor jako izolace Rockwool. Další výhodou pak je velmi rychlá a jednoduchá montáž.

Naše firma prodává nadrokevní PIR desky firem SATJAM, BAUDER, BALEXTHERM, TOPDEK

2009-05-14 10-37-04 14052009554
F1000010
F1000011
F1000012
F1000014
IMG 0963
IMG 0964
IMG 0965
IMG 1657
IMG 1658
IMG 1660
IMG 1662
IMG 3232
IMG 3233
IMG 3234
IMG 3236
IMG 3291
IMG 3298
IMG 3299
IMG 3301
IMG 3311
IMG 3313
IMG 3314
IMG 3509
IMG 3898
IMG 3899
IMG 3900
IMG 3921
IMG 3922
IMG 3923
IMG 3924
IMG 4724
IMG 4725
IMG 4729
IMG 4730
IMG 5680
IMG 5683
IMG 9202
IMG 9203
IMG 9208
IMG 9210
IMG 9211
IMG 9214