Výškové práce

Nátěr na stavbách tvoří nejen významnou estetickou hodnotu, ale i funkční ochranu stavby. Při nátěrech naše firma používá jak horolezeckou techniku, tak také lešení v místech, kde je horolezecká technika neúčinná.

Na trhu je v dnešní době velké množství materiálů, které se dají při nátěrech použít. Jedná se o materiály různých cenových relací a jakostí. Orientace v těchto materiálech je velmi obtížná, proto nabízíme, stejně jako u ostatních činností své bohaté praktické zkušenosti s těmito materiály.

Druhy materiálů vhodné na nátěr kovových konstrukcí

  • SYNTETICKÉ
  • AKRYLÁTOVÉ
  • EPOXIDOVÉ
  • POLYURETANOVÉ

Životnost nátěrů

Pokud je zákazníkem kladen požadavek na vysokou životnost nátěrů, je vždy zapotřebí řádně prohlédnout střechu a zjistit, v jakém stavu je podkladový materiál, čím byl proveden předchozí nátěr, jak drží starý nátěr na podkladu, atd.

Dalším důležitým krokem je příprava podkladu na aplikaci materiálu. Zde je zapotřebí striktně dodržovat technologický postup určený výrobcem. Každý výrobce udává, co je zapotřebí s podkladem udělat. Vždy se musí odstranit nepevné části a staré nátěry. Rez se musí odstranit kartáčem nebo pískováním. Celá plocha se musí dostatečně odmastit a zbavit veškerých prachových částic, jinak nátěr nepřilne. K čištění naše firma používá vysokotlaký čistič Kärcher s přisáváním odmašťovacího prostředku.

Aplikace barvy podléhá také doporučením od výrobce, velmi záleží na venkovní teplotě, vlhkosti, ošetření podkladu, čistotě prostředí atd.

Pro ochranu a životnost kovových ploch a konstrukcí je důležité zabránit korozi. Nejlepší je nové plochy např. z pozinkovaného nebo černého plechu hned po montáži natřít. Pokud to již není možné, je zapotřebí plech napadený korozí opatřit nátěrem, který má antikorozní účinky.

Při nátěru kovových konstrukcí se většinou nejedná pouze o jeden nátěr, případně jeden druh barvy, ale o celý systém vrstev podle návodu výrobce. Tento systém v rámci co nejdelší životnosti nátěru je nutné striktně dodržovat.

Životnost nátěru je závislá nejen na podkladu, očištění a typu barvy. Často rozhodujícím prvkem je agresivita okolního prostředí. Jiná životnost nátěru bude v centru ostravské průmyslové oblasti a jiná uprostřed hor. Proto také neuvádíme k jednotlivým barvám životnost, ale po dobrém odhadu prostředí, zvolení dobrého typu barvy a dodržení technologického postupu je životnost námi dodávaných a naší firmou aplikovaných barev min. 10 let.

07082008320
IMG 1230
IMG 1493
IMG 1530
IMG 1570
IMG 3907
IMG 3908
IMG 3913
IMG 3919
IMG 5674
IMG 5676
IMG 5902
IMG 5904
IMG 6590
IMG 6606
IMG 6615
IMG 7679
IMG 7681
IMG 9472
Image10
Image13
Image18
Image20
Image22
Image23
Image3
Image32
Image9
Scan10005
Scan10009
pobalt 013
pobalt 024
silo vagner 011