Nejčastěji používané druhy krytin na rovných střechách</h4>

  • asfaltové SBS hydroizolační pásy: Icopal, Elastek
  • PVC hydroizolační pásy: Dekplan Fatra

SBS MODIFIKOVANÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY

Jedná se o hydroizolační pásy z modifikovaného bitumenu, tj. směsi asfaltu a modifikátoru, kterým je APP – ataktický polypropylen (plastomer) nebo SBS – styren butadien styren (elastomer). APP pásy nejsou tak elastické jako pásy SBS, mají však daleko vyšší odolnost vůči UV záření. Při rozhodování, který pás zvolit, je důležitý podklad. SBS pásy se hodí na konstrukce s velkými objemovými změnami, materiál APP je vhodné použít na konstrukce stabilní. Nosnou vložku tvoří netkaná polyesterová rohož, umožňující prodloužení v příčném i podélném směru od 25% do 48%.

Složení pásů:

  • na povrchu je jemný křemičitý písek nebo břidlicový posyp, který chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením a také před přímým vlivem slunečního záření.
  • pod vrchní ochranou vrstvou je modifikovaný bitumen, který obaluje polyesterovou rohož. Tento bitumen se vyrábí v různých tloušťkách od 4 do 5,2 mm s různou odolností proti UV záření a různou životností.
  • na spodní straně je tavná polyetylenová fólie.

Životnost a záruky hydroizolačních pásů:
Záruční doby se u hydroizolačních pásů pohybují kolem 7-10 let dle typu pásu. Životnost je cca 25 až 30 let.

PÁSY Z mPVC

Jedná se o pásy z měkčeného PVC firem Fatra nebo Dektrade, které najdete v našem sortimentu.