Na komerční stavby a rodinné domy je v dnešní době kladen veliký nárok nejen co se týká funkčního hlediska, ale i hlediska estetického a energetického.

Naše firma si je vědoma těchto nároků, proto velmi klade důraz na kvalitu provedení prací a používá především vysoce kvalitní a trvanlivé výrobky. Tím zajišťujeme trvalou a dlouholetou spokojenost zákazníků.

Střecha velmi často tvoří spolu s fasádou nejdominantnější část stavby. Pro komerční účely je velmi dobře využitelná jako plocha na reklamu a propagaci Vaší společnosti. Z praktického hlediska je to jeden z nejdůležitějších prvků stavby, který ji chrání před venkovními vlivy za každého ročního období.

Nejčastější druhy krytin:

Základní aspekty, které musí střecha splňovat

  • Funkčnost střechy jako systému
  • Životnost
  • Adekvátní hmotnost

Funkčnost střešního systému

Je třeba si v prvé řadě uvědomit, že střecha je systém, který musí dobře izolovat jak od srážkové vody a sněhu, tak odstínit tepelný rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou. Zároveň musí efektivně odvádět vlhkost tak, aby bez problému prošla celým systémem, nezkondenzovala a nedošlo tak k nepříjemnému navlhání zdí, což často končí plísněmi. Také by si měl každý, kdo buduje novou střechu, odpovědět na otázku, zda bude část pod střechou využita na kancelářské nebo jiné prostory, anebo nebude využita vůbec.

Pokud podkroví není využito a nachází se zde pouze půdní prostor, je celý systém daleko jednodušší. I zde ale platí jisté zásady. Je potřeba, aby střecha byla odvětrána, což umožní větrací tašky, komínky nebo mřížky. Krytinu je potřeba také doplnit o pojistnou hydroizolační fólii, např. Gutta, Aquatek atd.

Pokud je podkroví využito, je potřeba dodržet přesně a pečlivě skladbu celé střechy. Opět je zapotřebí, aby střecha byla odvětrána a to tak, že se do každého pole mezi krokve umístí větrací taška nebo mřížka. Je nutno aplikovat pojistnou hydroizolační fólii. Tepelnou izolaci, která se u využitého podkroví musí aplikovat, je potřeba oddělit od vnitřní části obytného podkroví tzv. parozábranou, která je zakryta sádrokartonem nebo dřevěným obložením. Parozábrana nesmí obsahovat místa, kde může vlhkost volně pronikat, tzn. že spoje a trhliny musí být slepeny páskou.

Naše firma se také zabývá a má zkušenosti s nadkrokevní skladbou střechy. To je velmi efetní, pokud chce zákazník přiznat krovy ve vnitřním prostoru nebo pokud chce již zbudovanou starou střechu doplnit o izolaci a zachovat staré trámy jako estetický interiérový prvek. Více v zateplování střech

Životnost střešního systému

Velmi důležitým aspektem každé krytiny je životnost celého střešního systému a záruka na ni poskytnutá. Velice důležité je proto celkové zpracování celého střešního systému, bez vynechání parozábran, hydroizolací a větracích otvorů. Je nutné přesně dodržovat technologický postup doporučený výrobcem. Proto je vhodné obrátit se na zkušenou firmu, která má vyškolené pracovníky. Správně provedené práce velmi prodlužují skutečnou životnost celého střešního systému. Zákazník se tak vyhne riziku vzniku situace, kdy výrobce nepotvrdí avizovanou záruční dobu pro neodbornou montáž nebo nedodržení technologického postupu.

Adekvátní hmotnost střešních krytin

Hmotnost střešní krytiny je třeba vždy zvážit při výběru krytiny. Není ovšem pravdou, že čím je střecha lehčí, tím lépe. Např. při renovacích je potřebné zvážit, jaká krytina byla používána doposud a podle toho je nutno zvolit zhruba stejně těžkou krytinu nebo se poradit s odborníkem na statiku. Při výměně těžší krytiny za lehčí a při silnějším větru se může střecha vlivem malého zatížení zhroutit. Podobně to může dopadnout i v opačném případě, kdy se střecha nadměrně zatíží.

Rozdělení krytin podle hmotnosti
Typ krytiny Druh krytiny Hmotnost
Velmi těžké
Bramac – bobrovky 77 kg/m2
Tondach – bobrovky 70 kg/m2
Těžké: KM beta – velkoformátové tašky 45 kg/m2
Bramac – velkoformátové tašky 43 kg/m2
Tondach – velkoformátové tašky 39 – 54,3 kg/m2
Středně těžké: Cembrit 12,8 – 14,7 kg/m2
Šindele 7,5 – 9,8 kg/m2
Lehké: Isola 6,9 kg/m2
Satjam, Eureko 5 kg/m2
Onduline 3,3 kg/m2