Podzemní studniční voda je důležitým zdrojem pitné vody. Často se jedná o vodu velmi kvalitní a levnou, ale málo se ví o tom, že pro udržení její kvality je zapotřebí studnu min. 1x za 5 let vyčistit. S přítokem podzemní vody se totiž do studny dostávají drobné částečky horniny, které vytváří kal. Dalším problémem jsou veškeré kovové trubky a koše ve studni, které korodují. Mikroskopické částečky kovu, obalené rzí, se mísí s horninou a vytváří nános na dně, stěnách i trubkách. Tento nános ve studni zahnívá a voda ztrácí nejen svou chuť, ale i kvalitu.

Do studny se doporučují plastové trubky s mosazným košem.

Velice důležitým faktorem je místo vybudované studny. Studna by měla být opatřená skruží min. 0,5 m nad zemí, aby nedošlo k zátoku srážkové vody do studny. Dále by studna neměla být blízko odpadních vod, jímek, trativodů a hnojišť.

Technologický postup čištění studny dle norem vydaných hygienickou stanicí:

– vypumpování vody kalovým čerpadlem
– očištění stěn ve studni rýžovým kartáčem nebo vysokotlakým mycím zařízením Kärcher
– očištění trubek a koše
– vybrání a odnos kalů, které jsou na dně studny
– vysypání dna filtračním štěrkem (vrstva cca 10-15 cm)
– aplikace dezinfekčního prostředku

Jako dezinfekce se doporučuje Sagen, což je prostředek, který se smíchá s vodou ve studni v určitém poměru, závislém na množství vody ve studni před jejím vyčerpáním. Prostředek se dává do studny, až když je plná. Pak se otevřou všechny uzávěry v domě, aby voda s dezinfekcí natekla do trubek. Po napuštění vody do trubek se voda nesmí min. 48-72 hodin používat.